fbpx

Vårbruket

Nu har vi varit igång en på allvar i en dryg månad. När vi började arbetet på riktigt 10 maj låg det fortfarande snö kvar.

Det första vi måste ta tag i på våren är vårbruket. Det kallar vi också för jordbearbetning. Det ska ta oss från en ganska stökig jord med mycket växtrester kvar från förra året till en fin och välgödslad yta att så eller plantera i.

Vi slår ner stolpar i för att markera gångar, fält och åkrar. I år har vi gjort ett nytt system med lite kortare bäddar med gångar emellan. 7 bäddar bildar ett fält och mellan vartannat fält ligger bevattninglinor.

Vi hoppas att det här systemet ska göra odlingen mer överskådlig och lättarbetad. (förra året hade vi rader som var uppemot 100 meter långa. Det blir långt att gå och tärande för själen att rensa så långa morotsrader!)

Vi gödslar med stallgödsel från en grannbonde. I år spred vi närmare 80 ton gödsel. Den sprider han på vår åker med sin gödselspridare. Den är egentligen mer anpassad för vallodling. Till nästa år hoppas vi ha hittat en lösning där vi inte behöver köra med så tunga ekipage på jorden.

det går snabbt med en stor traktor

Efter gödslingen går vi över ett varv eller två med jordfräsen för att mylla ner gödseln i jorden.

Men innan vi riktigt får komma igång med fräsningen är det förstås alltid saker som behöver justeras och lagas. Hjul som lossnar, växellådor som rasslar och jordfräsar som behöver justeras bredd på.

som vanligt är det något som måste skruvas. Här genomgår jordfräsen en omfattande operation.
10,13,16,17 och 19mm är de vanligaste nycklarna.